Bekkenpijn

Veel vrouwen hebben tijdens hun zwangerschap last van klachten van en rond het bekken.

Tijdens de zwangerschap verweken de banden van het bekken, waardoor het bekken minder stevig, minder ‘stabiel’ wordt. Deze verweking is noodzakelijk omdat de baby tijdens de geboorte de bekkenring moet passeren. Deze verweking is een natuurlijk verschijnsel dat bij elke zwangere optreedt. Soms echter veroorzaakt deze verweking klachten.

Hierdoor kunnen in de zwangerschap en na de bevalling klachten in de lage rug, rondom het bekken en uitstralende pijn in een of beide benen ontstaan. Deze klachten staan onder invloed van bewegen en belasting. Vaak verdwijnen deze klachten na de bevalling, soms blijven klachten langdurig bestaan. Klachten kunnen variëren van continu pijnklachten tot alleen vlak voor en tijdens de menstruatie. Andere namen voor deze klachten zijn peripartum bekkenpijnsyndroom, bekkeninstabiliteit of symfysiolyse.

Er bestaat ook een traumatische of mechanische vorm van bekkenpijn: deze wordt veroorzaakt door een ongeval of trauma, zoals vallen met de fiets, van de trap vallen, een zware bevalling of een sportletsel, zoals sliding bij voetbal.

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u betekenen?

De gespecialiseerde bekkenfysiotherapeut kan u tijdens de zwangerschap begeleiden. Begeleiding bestaat uit het geven van adviezen ten aanzien van dagelijks leven; onder andere adviezen betreffende een goede manier van zitten en bewegen. Ook worden tiltechnieken aangeleerd.

Daarnaast zal een specifiek oefenprogramma worden opgebouwd waarbij het goed leren stabiliseren van lage rug en bekken tijdens activiteiten centraal staat.

Indien u na de bevalling nog klachten heeft zal de behandeling wordt voortgezet. Dit betekent dat tijdens de kraamperiode, indien nodig, al gestart wordt met lichte oefeningen.

De bekkenfysiotherapeut werkt nauw samen met de manueel therapeuten binnen de praktijk. Bestaat het vermoeden dat de gewrichten in het bekken ten opzichte van elkaar niet goed bewegen, dan zal een consult bij de manueel therapeut worden afgesproken.

Zie hiervoor ook de informatie betreffende manuele therapie op deze site.

Vragen over bekkenfysiotherapie?

Neem contact op