Bekkenfysiotherapie voor kinderen

Heeft uw kind last van plasklachten of problemen met de ontlasting? De bekkenfysiotherapeut kan helpen deze veel voorkomende klachten bij kinderen te verhelpen.

De plashoek in Het Anker

De plashoek in Het Anker

Plasklachten

Kinderen kunnen klachten hebben op het gebied van ongewild urineverlies, vaak moeten plassen en herhaald doormaken van urineweginfecties. Ook kan het zijn dat kinderen het plassen lang uitstellen, door aandrang te negeren of de aandrang voor plassen niet voelen.

Ontlastingsproblemen

Tevens kunnen kinderen last hebben van obstipatie (moeilijke en harde stoelgang) en ontlastingsverlies in de broek.

Samen met u en uw kind wordt aan de hand van vragenlijsten een inventarisatie van de klachten gemaakt. Samen met u als verzorgers, met het kind als middelpunt, wordt een behandelplan opgesteld. Dit zal onder andere bestaan uit adem- en ontspanningsoefeningen, voorlichting en advies over toiletgedrag en het weer goed leren voelen van de bekkenbodem en het weer leren controleren daarvan.

De kinder- bekkenfysiotherapeut is gewend multidisciplinair te werken, en zal zo nodig overleggen met verwijzers zoals huisartsen, kinderartsen, urologen, kinderpsychologen en orthopedagogen.

Binnen onze praktijk woorden kinderen alleen behandeld op verwijzing van huisarts, kinderarts, maag-darmleverspecialist, uroloog en chirurg. Een verwijzing is altijd noodzakelijk, dit uit oogpunt van zorgvuldigheid en om te kunnen komen tot een zo goed mogelijk behandelresultaat.

Meer weten over bekkenfysiotherapie voor kinderen?

Neem contact op