Onderzoek

U bent door uw (huis)arts verwezen naar de fysiotherapeut voor de beoordeling/behandeling van uw klachten. Uw klachten lijken (mede) te worden veroorzaakt door het niet optimaal functioneren van uw bekkenbodemspieren. Tijdens de eerste bezoeken heeft de fysiotherapeut met u gesproken over uw klachten, u informatie gegeven over het ontstaan en de mogelijke gevolgen van uw klachten en een fysiotherapeutisch onderzoek gedaan.

Inwendig bekkenbodemonderzoek

Om meer informatie te krijgen kan het fysiotherapeutisch onderzoek worden uitgebreid met een inwendig bekkenbodemonderzoek. Bij dit onderzoek voelt de fysiotherapeut via de vagina en/of de anus naar de spieren van de bekkenbodem om een indruk te krijgen over het functioneren hiervan. Zo voelt de fysiotherapeut naar de kracht, het uithoudingsvermogen en de coördinatie van deze spiergroep. Ook kan een inwendig onderzoek soms nodig zijn om pijn goed te lokaliseren. Tijdens het onderzoek zal de fysiotherapeut u vragen de bekkenbodem te spannen en te ontspannen. Ook wordt u gevraagd te persen en te hoesten. De fysiotherapeut kijkt en voelt dan wat er gebeurt in de bekkenbodem. Het onderzoek dient geheel pijnloos te verlopen. Indien u toch pijn voelt of het mogelijk toch vervelend vindt, kunt u het onderzoek op elk moment laten stoppen. De fysiotherapeut vertelt u gedurende het hele onderzoek wat hij/zij doet. Na afloop van het onderzoek bespreekt de fysiotherapeut met u wat zijn/haar bevindingen zijn.

Biofeedbackonderzoek

Hierna kan de fysiotherapeut, in overleg met u, besluiten een biofeedbackonderzoek te doen. Bij dit onderzoek wordt een persoonsgebonden probe in de vagina of in de anus gebracht om de activiteit in uw bekkenbodemspieren te meten. Ook nu zal de fysiotherapeut u weer vragen aan te spannen, te ontspannen, te persen en te hoesten. Via een scherm wordt de activiteit van uw bekkenbodemspieren weergegeven. De waardes die u eveneens zelf op het scherm zult zien verschijnen zal de fysiotherapeut met u bespreken. Ook dit onderzoek dient pijnloos te verlopen en kan, indien u dat wilt, op elk moment worden afgebroken. Na afloop van het onderzoek bespreekt de fysiotherapeut met u wat zijn/haar bevindingen zijn.

Deze nauwkeurige beoordeling van uw bekkenbodemspieren stelt de fysiotherapeut in staat een zo effectief mogelijk behandelplan op te stellen dat specifiek op u is afgestemd. Dit wil overigens niet wil zeggen dat er zonder inwendig onderzoek niet behandeld kan worden.

Uiteraard zal de behandelend bekkenfysiotherapeut het een en ander voor aanvang van het onderzoek met u bespreken.

Vragen over bekkenfysiotherapie?

Neem contact op