Chronische lijst 2019

Niet limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie, oefentherapie Cesar en oefentherapie
Mensendieck
bijlage 1 van het besluit zorgverzekering (BZV) behorend bij artikel 2.6 lid 2, lid 3, lid 4, lid 5 en lid 6.
Diagnose code: 4 cijfers – eerste 2 lichaamslocatie – laatste 2 cijfers pathologie
VNZ-codes in de onderstaand tabel zijn de laatste 2 cijfers van de diagnosecode
voorheen: Chronische lijst Borst

Open lijst