Manuele therapie

Manuele therapie is bedoeld voor mensen met klachten in het functioneren van het bewegingsapparaat; dat wil zeggen het niet goed werken van gewrichten in wervelkolom, armen en benen.

Als u een gewricht slecht kunt bewegen, of u heeft daar pijn, dan kan manuele therapie uitkomst bieden. De effecten van manuele therapie zijn vaak direct na de behandeling merkbaar; gewrichten functioneren beter en bewegen gaat gemakkelijker.

Eén van de behandelruimtes in onze locatie Het Anker.

Eén van de professionele behandelruimtes in onze locatie Het Anker.

Manuele therapie voor:

  • hoofd- en nekpijn in combinatie met slecht kunnen bewegen van de wervelkolom
  • duizeligheidsklachten die opgewekt worden door bepaalde nekbewegingen
  • nek- en schouderklachten met uitstraling naar de armen
  • hoge rugklachten, al dan niet in combinatie met rib en borstpijn
  • lage rugklachten, al dan niet met uitstraling naar de benen
  • kaakklachten, al dan niet in combinatie met nekklachten
  • heupklachten

Het eerste consult bij de manueel therapeut

Na een screening bestaat uw eerste afspraak uit twee onderdelen: een vraaggesprek en een lichamelijk onderzoek. In het gesprek stelt de manueel therapeut vragen over uw klachten; bijvoorbeeld over het ontstaan en wanneer de klachten toenemen of verminderen.

Daarna volgt een lichamelijk onderzoek, waarbij de manueel therapeut uw houding en bewegingen beoordeelt en de gewrichten onderzoekt. Zo wordt vastgesteld waar de oorzaken van uw klachten zitten. Samen met u beslist de manueel therapeut of manuele therapie zinvol is. Is dat het geval, dan bespreekt de manueel therapeut met u een aanpak voor de verdere behandeling.

Manuele therapie: de behandeling

De manueel therapeut kent een aantal specifieke technieken die in de gewrichten kunnen worden toegepast, om de gewrichten beter te laten functioneren en de houding en bewegingen te verbeteren. Hierbij kunnen specifieke gewrichtsmobilisaties gebruikt worden met als doel de bewegelijkheid van de gewrichten te verbeteren en/of de pijn te verminderen.

De effecten zijn vaak direct merkbaar: je voelt een toename van de bewegingsvrijheid en een afname van pijn. Het behandelprogramma van de manueel therapeut bestaat verder uit het geven van goede instructies (o.a. huiswerkoefeningen), adviezen, begeleiding en inzicht in gezond bewegen.

De behandeling kan, waar nodig, aangevuld worden met Triggerpointbehandelingen en/of Dry Needling.

Opleiding manueel therapeut

Een manueel therapeut heeft na de vierjarige opleiding fysiotherapie een erkende opleiding manuele therapie van gemiddeld vier jaar gevolgd.

Tijdens de opleiding heeft de manueel therapeut extra kennis opgedaan betreffende de  bewegingsmogelijkheden van het lichaam en in het bijzonder van de wervelkolom. Door zijn gespecialiseerde opleiding is de manueel therapeut goed in staat om de oorzaak van uw klachten te beoordelen. Zo kan hij voor elke klacht een oplossing op maat voorstellen.

Paul Ernste heeft de Masteropleiding manuele therapie gevolgd aan de S.O.M.T. (Stichting Opleidingen Musculoskeletale Therapie) te Amersfoort.

Download de folder over Manuele therapie

Vragen over manuele fysiotherapie?

Neem contact op