Mictielijst (plasdagboek)

Mictielijst

Om een juiste diagnose te kunnen stellen is het nodig om inzicht te krijgen in hoe vaak u plast en hoeveel. Wij vragen u om gedurende 24 uur een zogenaamd dagboek bij te houden waarin u deze gegevens opschrijft. Met deze gegevens kan uw therapeut een behandelplan op maat voor u maken.

Mictielijst openen daarna kunt u deze lijst uitprinten en invullen.

Instructie Mictielijst

Om een juiste diagnose te kunnen stellen is het nodig om inzicht te krijgen in hoe vaak u plast en hoeveel. Wij vragen u om gedurende 24 uur een zogenaamd dagboek bij te houden waarin u deze gegevens opschrijft. Met deze gegevens kan uw therapeut een behandelplan op maat voor u maken.

Datum en dag van de week
Noteert u de datum en de dag waarop u start met het bijhouden van deze lijst.

Tijd
Iedere keer dat u plast noteert u het tijdstip op de lijst.

Hoeveelheid urine
Iedere plas die u doet, vangt u op in een maatbeker zodat u de hoeveelheid kunt aflezen in milliliters (ml). Verzamel hiervoor niet de urine van een aantal plassen, maar meet het per keer dat u plast. Elke
plas moet apart gemeten en genoteerd worden, ook ’s nachts.

Aandrang en/of pijn
Vermeld tevens bij iedere plas of u aandrang en/of pijn voelde voordat u bent gaan plassen.
Onderaan de lijst kunt u zien hoe u aandrang duidelijk kunt aangeven op de lijst:

1= plassen zonder aandrang
2= aandrang, maar uitstel van de plas is mogelijk
3= aandrang en er is geen uitstel van het plassen meer mogelijk

Drinken
In de kolom drinken kunt u noteren op welk tijdstip en hoeveel u heeft gedronken.
Noteer ook wat u heeft gedronken, bijvoorbeeld water, koffie, thee, bier etc. Soep, vla, yoghurt en een groot stuk fruit mag u ook meetellen en noteert u ook op de lijst. Om het meten van de hoeveelheid drinken te vereenvoudigen hebben we onderaan de lijst een voorbeeld van hoeveelheden staan.

Urineverlies
In de kolom ‘urineverlies’ kunt u noteren op welk tijdstip u het urineverlies bemerkte en hoeveel;

1= enkele druppels
2= geringe hoeveelheid
3= veel (verschonen noodzakelijk)

Verband
Helemaal onderaan de lijst kunt u invullen welk merk verband u gebruikt en welke soort van dit merk (bijvoorbeeld mini, midi of maxi). Schrijft u ook op hoeveel verbanden u in deze 24 uur heeft gebruikt.

Tenslotte
Aan u verzoek om het dagboek gedurende twee dagen (2 x 24 uur) bij te houden. Het is niet noodzakelijk dat dit twee aaneengesloten dagen zijn. Er mag rustig een dag of een paar dagen tussen deze metingen zitten, kijkt u zelf wat voor u het beste uitkomt.