Vergoedingen fysiotherapie 2019

U bent verwezen naar een van onze fysiotherapeuten.

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u een aanvullende verzekering afgesloten heeft met fysiotherapie in het pakket, worden onze behandelingen door uw zorgverzekeraar vergoed. De vergoeding van het aantal behandelingen is afhankelijk van de inhoud van uw aanvullende pakket. U kunt dit nalezen in uw polisvoorwaarden of dit informeren bij uw zorgverzekeraar.

Chronische indicatie fysiotherapie

Indien u een chronische aandoening heeft die voorkomt op de lijst “chronische aandoeningen” worden de behandelingen vanaf de 20e behandeling vergoed uit de basisverzekering. Afhankelijk van de aanvullende verzekering die u heeft afgesloten worden de voorgaande behandelingen al dan niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Heeft u bijvoorbeeld een aanvullend pakket met 18 behandelingen en u komt in aanmerking voor behandeling op basis van een chronische aandoening, krijgt u 2 behandelingen niet vergoed. Hier krijgt u een nota van. Daarna worden de behandelingen uit de basisverzekering vergoed.

Behandelingen uit de basisverzekering komen mede ten laste van uw eigen risico.

Wij kunnen voor u nakijken of uw aandoening op de “chronische lijst staat”.

Niet nagekomen afspraak

Indien u een afspraak niet na kunt komen, wilt u zo vriendelijk zijn deze 24 uur voor de afgesproken tijd te annuleren. Niet nagekomen afspraken mogen niet ten laste vallen van de zorgverzekeraar, derhalve zijn wij genoodzaakt 75 % van het bedrag bij u in rekening te brengen, indien wij geen andere patient op de vrijgekomen plaats kunnen afspreken.

Dit is conform de richtlijnen van het C.O.T.G. (Centraal Orgaan Tarieven Gezondheidszorg).

Gecontracteerde verzekeraars

Wij hebben contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Indien u een aanvullend pakket heeft afgesloten naast uw basisverzekering, en dit pakket bevat ook vergoeding fysiotherapie, dan komen de behandelingen voor vergoeding door uw zorgverzekeraar in aanmerking.

Is dit niet duidelijk dan adviseren wij u om contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.