Directe toegankelijkheid fysiotherapie

Zoals u weet, mag iedereen zich met zijn of haar klachten direct melden bij de fysiotherapeut.

Indien een patient zich meldt voor fysiotherapie zonder verwijzing

Indien er geen consult heeft plaatsgevonden bij de huisarts of medisch specialist vindt er een intake en screening plaats door de fysiotherapeut. Na de intake en screening berichten wij u als huisarts, met toestemming van de patiënt, over de bevindingen door middel van een screeningsformulier. Hierop is aangegeven of de patiënt al dan niet in behandeling is genomen.

Indien een patient zich meldt op uw spreekuur

Als u besluit deze patient te verwijzen naar een fysiotherapeut is wel een verwijsbrief noodzakelijk. Deze verwijsbrief moet voorzien zijn van uw medische diagnose.

Klachten met een chronische indicatie

Mocht een patiënt zich direct, dus zonder uw tussenkomst, bij ons melden voor behandeling, dan moeten wij o.a. beoordelen of de klachten wel of niet voorkomen op de zogenaamde niet-limitatieve lijst met aandoeningen voor langdurige of intermitterende fysiotherapie (lijst van Borst), die is opgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid.
Wanneer het een chronische klacht betreft mogen wij niet tot behandeling overgaan. Patiënten met een klacht voorkomend op de lijst van chronische indicaties mogen wij nooit behandelen zonder een schriftelijke verwijzing.

De patient zal daarom in dat geval naar uw spreekuur worden verwezen met een begeleidend schrijven onzerzijds.
Mocht u daarna instemmen met het starten van een fysiotherapeutische behandeling bij een chronische indicatie, dan is uw schriftelijke verwijzing met vermelding van de medische diagnose zoals voorkomend op de lijst van Borst, noodzakelijk.

Behandeling van patiënt met een aandoening voorkomend op de lijst van chronische indicaties krijgen hun behandelingen fysiotherapie pas vergoed vanuit de basisverzekering vanaf de 21e behandeling. Voorgaande behandelingen worden vergoed vanuit het aanvullende pakket of komen voor eigen rekening van de patiënt.
Op deze site vindt u tevens de lijst van chronische indicaties.