Vragenlijst PSK

Vragenlijst Patient Specifieke Klachten

  • Benoem 3 problemen die u afgelopen week heeft ondervonden en geef op de schaal aan hoe moeilijk het was om deze activiteit uit te voeren.
  • De patiënt selecteert zelf activiteiten welke gebruikt worden voor de evaluatie. Per activiteit wordt een visueel analoge schaal (VAS) ingevuld (schaal 1 - 10). Aan de patiënt wordt gevraagd aan te geven hoeveel moeite het kost om de genoemde activiteiten uit te voeren door op de schaal de hoogte aan te geven.