Category Blog
16 september 2019, Comments 0

Een veel gehoorde klacht in de praktijk is vaak plassen ’s nachts. Erg lastig; lig je lekker te slapen en dan wordt je wakker van aandrang.

Veel valpartijen bij ouderen zijn een gevolg van de nachtelijke toiletgang!!

Een aantal oorzaken op een rijtje!

Blaascapaciteit neemt af

Normaal gesproken kan een blaas in de nacht gemiddeld 30 % meer urine bevatten. Bij ouderen neemt dit percentage af.

Hormonen

Het antidiuretisch hormoon regelt onze vochthuishouding en zorgt er voor dat we overdag meer uitplassen dan ’s nachts. Ouderen worden minder gevoelig voor dit hormoon.

Prostaat

De plasbuis bij mannen loopt door de prostaat. Met het stijgen van de leeftijd groeit de prostaat ook. De plasbuis wordt wat nauwer waardoor de blaas harder moet werken om de urine uit te plassen. De blaas kan daardoor wat stugger worden en minder rekbaar. Ook kan het zijn dat er wat urine achter blijft waardoor u weer sneller drang ervaart.

Diabetes

De eerste symptomen van ouderdomssuiker zijn veel dorst, drinken en veel plassen. Indien je in de avond veel drinkt moet u dus ook meer plassen in de nacht

Ouderen houden meer vocht vast

Ouderen houden vaak meer vocht vast t.g.v. minder bewegen en minder krachtig pompen van het hart. Het gevolg is dat er vocht vastgehouden wordt in lager gelegen delen van het lichaam. Tijdens het slapen, als u horizontaal ligt wordt dit vocht verdeeld over het lichaam en kunnen de nieren dit gaan verwerken met als gevolg meer plassen in de nacht. Het kan handig zijn ’s middags even te gaan rusten.

Is er iets aan te doen?

Het allerbelangrijkste is dat u probeert uw levensstijl aan te passen. Dat begint met het laten staan van koffie en alcohol; dit prikkelt uw blaas en je krijgt sneller drang.

Een drinkschema opstellen is zinvol; vochtinname beter verdelen over de dag. Vermijdt teveel zout in het eten ook daardoor houdt u meer vocht vast.

Steunkousen dragen overdag indien u dikke benen heeft kan al een keer plassen in de nacht schelen.

Overleg met uw huisarts

Het is altijd belangrijk te overleggen met uw huisarts!!

U kunt een plasdagboek maken gedurende twee dagen. Meten wat u drinkt en meten wat u uitplast. Vaak maakt dit al heel veel duidelijk en wordt het inzichtelijk of de urineproductie in de nacht daadwerkelijk hoger is of dat u slecht slaapt en daardoor uit gewoonte steeds naar de wc gaat als u wakker wordt. Uw huisarts kan het geheel samen met u in kaart brengen en wellicht medicatie voorschrijven. Daarnaast kunt u verwezen worden naar de bekkenfysiotherapeut.

Wat kan de bekkenfysiotherapeut voor u betekenen?

De bekkenfysiotherapeut kan u een goede plashouding aanleren zodat u beter in een keer leegplast. Indien uit de plasdagboeken blijkt dat u overdag een overactieve blaas heeft, en er zijn geen beperkende factoren, dan kan een blaastraining gestart worden. Dit altijd in overleg met uw arts! Neemt de blaascapaciteit overdag toe dan kan dan ook helpen in de nacht.

De techniek van het plassen voor mannen en vrouwen!!

  • Ga goed rechtop op het toilet zitten, de voeten op de grond, de handen op de bovenbenen
  • Ontspan de bekkenbodemspieren en plas in een keer volledig en rustig uit
  • Pers niet mee; laat de blaas zelf het werk doen. Meepersen helpt niet, het kan de plasbuis zelfs een beetje dichtdrukken
  • Wanneer er geen urine meer komt, kantelt u rustig het bekken een aantal keer voor- en achterover. Het laatste restje urine wordt dan uitgeplast.
  • Onderbreek het plassen nooit door bewust de straal te stoppen! Dit is slecht voor uw blaas en bekkenbodem. Daardoor kan het zijn dat u juist minder goed leegplast.

Bij vragen bel gerust en vraag naar Linda Ernste, geregistreerd bekkenfysiotherapeut

Bron: De Volkskrant rubriek: antwoord op lezersvragen

Comments are closed.